سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

85/9/26
4:50 عصر

موافق، مخالف و طرفداران بازگشت به گفت وگو

بدست سید عبدالمجید زواری در دسته

قدسنا _ گروه گزارش :‌ سخنان روز گذشته ابومازن برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان بمنظور برون رفت از بحران کنونی فلسطین با واکشنهای مختلفی در عرصه داخلی مواجه شد .
<      1   2   3   4   5   >>   >